درباره ما

با سلام
به وبلاگ جوان انزلی خوش آمدید.
امیدواریم با درج نظرات، پیشنهادات، انتقادات و درد و دل های خود ما را برای رسیدن به هدفمان که فردای بهتر است، یاری نمایید.
لازم به ذکر است این وبلاگ جنبه فرهنگی و خبری دارد.
با تشکرمنوی اصلی
موضوعات وبلاگ
لینک دوستان
مطالب پیشین
آرشیو مطالب
لوگوی دوستان
وصیت شهدا
ويژگي هاي آب دریای خزر

 

ویژگی و مشخصات آب دریای خزر به گونه ای است که تغییر هریک از آنها می تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر دیگر ویژگی های آن تأثیر گذار باشد، به گونه ای که برخی ویژگی های آب این دریا با ویژگی آب اقیانوس ها متفاوت است. از این رو؛ اثرات تغییرات و نوسان تراز آب دریای خزر بر روی فرآیندهای تبخیر، چرخه و جریان آب، رسوبگذاری و فعالیت های زیستی و انسانی در صنعت دریا بسیار گسترده است. از طرفی حرکت آب در حوضه، تغییر شکل حوضه، تغییرات دما و شوری و بیلان آب، می تواند عاملی جهت نوسان تراز آب دریای خزر باشد. برخی از این ویژگی ها عبارتند از: شیمی آب، نوسان تراز آب دریای خزر، فیزیکی آب. 

شیمی آب

بررسی شیمی آب دریای خزر که از نظر روش مطالعه تفاوت اصولی با هم ندارند، نتایج مشابهی را ارائه می­دهد. سهم یونهای تشکیل دهندة نمک آب دریای خزر و مقایسه آن با ترکیب آب اقیانوس ها، نشان می­دهد که در محیط های آبی که بیشتر تحت تأثیر مواد همراه آورد رودخانه ای قرار دارند، کاهش یون کلر و افزایش کربنات، سولفات و کلسیم قابل مشاهده است.

مؤلفه­های اصلی بیلان نمک آب دریای خزر عبارتند از : ورود از آب رودخانه ای (31%)، از آب زیرزمینی(61%)، بارش بر روی دریا (2%) و خروج از طریق رسوبگذاری کربناته و رسوبگذاری در خلیج قره بغاز ( که بستگی به ورود آب و میزان ورودی بر حسب تراز از آب دریا دارد).

کل نمک ورودی به دریای خزر 203 هزار تن در سال و خروج نمک حدود 46 هزار تن درسال می­باشد. با این حساب سالانه حدود 157 هزار تن بیلان مثبت وجود دارد . این مقدار نمک می تواند سالانه 02/0 % شوری آب دریای خزر را افزایش دهد.

در هر حال تغییرات شوری آب دریای خزر با شرایط هیدرومترولژیک کنونی بسیار ناچیز می­باشد. میزان اکسیژن محلول در آب دریای خزر متأثر از دمای آب، ورود آب رودخانه ای، فتوسنتز و تراز آب دریا است. از این رو مقدار اکسیژن در فصول مختلف و در نواحی مختلف دریا متفاوت می باشد. در بخش مرکزی ناحیه خزر شمالی توزیع اکسیژن محلول تقریبا یکنواخت است.

درخزر میانی و جنوبی بیشینة اکسیژن محلول درنواحی کم عمق ساحلی و نواحی دلتایی دیده می­شود( بجز مناطق بسیار آلوده مانند خلیج باکو و سومگاییت)، به علت جریان آب سرد از خزر شمالی در طول ساحل باختری و جریان آب گرم در طول ساحل خاوری، همیشه میزان اکسیژن محلول درسواحل باختری بیش از مقدار آن در سواحل خاوری است. در مناطق عمیق دریای خزر در همه فصول با افزایش ژرفا ، مقدار اکسیژن محلول کاهش می یابد. درعین حال حتی در مناطق عمیق دریای خزر به علت اختلاط ناشی از جریان همرفتی ممکن است بطور نسبی مقدار اکسیژن بالا باشد.

بیشتر مواد مغذی در این دریا  از طریق آب رودخانه وارد آن می شود بطوریکه رود خانه ولگا به تنهایی 80% این مواد را تامین می­کند.

خروج مواد مغذی از آب دریا عمدتاً بصورت تجمع در رسوبات بستر صورت می گیرد( بیش از 95% مواد مغذی ).
موضوع :   گیلان شناسی , 

از ازل تاج شرافت را به زهرا داده اند

مهر تایید شفاعت را به زهرا داده اند

آل حیدر یک طرف زهرای اطهر یک طرف

پاسداری از ولایت را به زهرا داده اند